Härmavilja uued smuutisegud hoiavad hinge kerge ja keha terve.

Vanad kreeklased uskusid, et nende jumalad ja jumalannad suudavad muuta tulevikku ja mõjutada elus ja looduses toimuvat. Kreeklaste jumalad tarvitasid joogiks nektarit, mis andis neile igavese nooruse ja surematuse.

Osta mistahes Härmavilja tooteid, registreeri ostutšekk ja osaled auhindade loosis!

Loosime välja ka imekauneid T-särke, Härmavilja tooteid ning aasta Fitlap toitumiskava kasutusaega!

Kampaania kestab: 01.05.-12.06.2019

Smuutisegu
„Artemise vibu“

Smuutisegu
„Aphrodite pisarad“

Praekartulid
sibulaga

Hakitud spinati
Portsjonid

Wokisegu

Suvine supisegu

Porgand, lillkapsas,
brokoli

Vaarikad, mustikad

Kampaania on lõppenud!

Kampaaniareeglid “Kogu hingest tervele kehale”

1. TOOTE ESINDAJA:
1.1. AS Balbiino, firma registrinumber 10009159, juriidiline aadress: Viljandi mnt 26, 11217, Tallinn, Eesti.

2. LOOSIMISE KORRALDAJA:
2.1. AS Idea AD, firma registrinumber 10057053, juriidiline aadress: Tartu mnt. 13, 10145, Tallinn, Eesti.

3. LOOSIMISE TOIMUMISE KOHT:
3.1. Loosimine toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

4. LOOSIMISE TOIMUMISE PERIOOD:
4.1. Loosimise periood on 01.05.2019 kuni 12.06.2019.

5. VAHEAUHINNAD JA PEAUHINNAD:
5.1. Auhinnafondi kuulub:
5.1.1. Peaauhind - reis Kreekasse (Reisibüroo kinkekaart väärtusega 1000 eurot)
5.1.2. Peaauhind – 1 aastane Fitlap konto kasutusaeg
5.1.3. Vaheauhinnad - T-särgid
5.1.4. Vaheauhinnad – kastid Härmavilja toodetega (tooted on välja toodud punktis 15).

6. REEGLID OSALEMISEKS:
6.1. Osalemiseks tuleb perioodil 01.05.2019 kuni 12.06.2019 vabalt valitud jaemüügi kauplusest Eesti Vabariigis osta mistahes Härmavilja tooteid ja registreerida ostutšekk balbiino.ee/harmavili kodulehel. Kõik kampaanias osalevad tooted asuvad siin: https://www.balbiino.ee/kategooriad/kulmutatud-tooted/
6.2. Üht ostutšekki on võimalik registreerida vaid ühel korral.
6.3. Tooted tuleb osta enne registreerumist vahemikus 01.05.2019 kuni 12.06.2019.
6.4. Ostutšekk tuleb alles hoida kuni 30.06.2019 tõendina kampaaniatoodete ostmisest.
6.5. Vaid korrektselt täidetud registreerimised osalevad loosimises.
6.6. Ebakorrektselt täidetud registreerimised loosimises ei osale.
6.7. Sama osaleja võib mängus osaleda mitu korda registreerides erinevaid ostutšekke. Iga registreeritud ostutšekk osaleb loosimises eraldi.
6.8. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 12. aastased või vanemad.
6.9. Loosimise korraldajal on õigus mitte välja anda auhinda võitjale, kui on põhjendatud kahtlus tema mängus osalemise seaduspärasuses.
6.10. Loosimise korraldaja ei vastuta:
6.10.1. osalejate võimalike kaotuste eest kampaania toodete ostmisel või auhinna kättesaamisel;
6.10.2. tagajärgede eest, mis on põhjustatud ebakorrektsete andmete edastamisest või muudest ebatäpsustest osaleja poolt.

7. OSALEJAKS REGISTREERUMINE:
7.1. Registreerimine on tasuta aadressil balbiino.ee/harmavili ning esitada tuleb järgmine kohustuslik informatsioon: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning ostutšeki number.

8. OSALEMISE PERIOOD:
8.1. Ajavahemik, mille jooksul saab tarbijamängust osa võtta ja ostutšekke registreerida, algab 01.05.2019 kell 00:01 ning lõppeb 12.06.2019 kell 23:59.

9. VÕITJATE VALIMINE:
9.1. Võitjad valitakse välja kõikide registreerunud osalejate hulgast. Auhindade loosimine toimub juhuslikkuse alusel kasutades vastavat arvuti tarkvara.
9.2. Iga ost, mis vastab punktis 6 nimetatud reeglitele, osaleb loosimises.

10. KAMPAANIA VAHEAUHINDADE JA PEAAUHINDADE LOOSIMINE NING VÕITJATE VÄLJA KUULUTAMINE:
10.1. Vaheauhinnad (T-särgid ja Härmavilja külmutatud tooted) loositakse iganädalaselt kõikide loosimisele eelnenud nädala jooksul registeerunud võitjate vahel. Vaheauhindade loosimised toimuvad järgmistel kuupäevadel:

- 08.05.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 15.05.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 22.05.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 29.05.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 05.06.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 12.06.2019 - T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid

Kampaania vaheauhindade võitjate nimed kuulutatakse välja balbiino.ee/harmavili kodulehel ning võitjatega võetakse ühendust.

10.2 Kampaania peaauhinnad (reis Kreekasse ja 1 aastane tasuta Fitlapi konto kasutus) loositakse välja 14.06.2019 ja võitjate nimed kuulutatakse välja balbiino.ee/harmavili lehel hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimist. Peaauhindade võitjatega võetakse ühendust.

11. AUHINNA KÄTTESAAMINE:
11.1. Auhindade kätte saamiseks peab võitja minema Havas Estonia kontorisse asukohaga Tartu mnt 13, Tallinn, tööpäeviti 10:00 ja 16:00 vahel ning enne 01.07.2019 (kaasa arvatud). Kui võitja ei saa isiklikult kohale minna, peab ta auhinna kätte saamise kokku leppima kirjutades aadressil kampaania@havas.ee. Külmutatud tooted saab kätte aadressil Viljandi mnt 29, Tallinn Balbiino kontorist või elukohale lähimast kauplusest vastavalt eelnevale kokkuleppele.
11.2. Auhinna kätte saamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart), ostutšeki ja allkirjastama auhinna kätte saamise kinnituse täpsustades isiklikke andmeid.
11.3. Auhindu ei saa välja võtta sularahas või vahetada muude toodete või auhindade vastu.
11.4. Pärast 01.07.2019 enam auhindu ei väljastata.
11.5. Auhinnad, mida pole välja võetud hiljemalt 01.07.2019 jäävad Balbiino AS omandisse.

12. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMINE:
12.1. Loosimises osalejatel on õigus esitada kaebusi loosimise käigu kohta kuni 29.07.2019 täites kirjaliku taotluse Havas Estonia kontoris, Tartu mnt 13, 10145, Tallinn, Eesti tööpäeviti kell 10:00 kuni 16:00.
12.2. Kõik kaebused vaadatakse läbi ja vastus edastatakse loosimises osalejale 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.

13. OSALEMISE KEELD:
13.1. Loosimises on keelatud osaleda AS Balbiino ja AS IDEA AD töötajatel ja nende lähisugulastel (seal hulgas vanematel, lastel, abikaasadel ja teistel pereliikmetel).
13.2. Kui punkt 13.1. tingimusi rikutakse ja loosimises osaleb isik, kellel lasub osalemise keeld, siis jääb juba võidetud auhind toote edasimüüja AS Balbiino omandisse.

14. PRIVAATSUSPOLIITIKA

14.1. Tarbijamängule registreerumisel ja mis tahes isiklike andmete edastamisel annate samal ajal oma nõusoleku nende isiklike andmete kasutamiseks käesolevates reeglites kehtestatud korras. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid kasutataks nimetatud eesmärkidel, siis palun ärge neid esitage.
14.2. Me austame teie privaatsust ja kaitseme teie poolt edastatud isikuandmeid ning kogume neid selles privaatsuspoliitikas esitatud viisil. See reeglistik selgitab ka põhjuseid, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutada kavatseme.
14.3. Registreerimisel palutakse teil esitada täiendavat teavet: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber. Samuti annate nõusoleku, et me haldame antud teavet. Kui te ei nõustu privaatsuseeskirjadega, siis ärge edastage oma isikuandmeid või paluge oma isikuandmete käitlemise lõpetamist, see võib aga omakorda tähendada, et te ei saa mängust osa võtta ja loosimises osaleda.
14.4. Teie poolt esitatud isiklikke andmeid kasutame me tarbijamängu võitja väljaselgitamiseks, samuti kontaktivõtmise eesmärgil, sealhulgas teie küsimustele ja kommentaaridele vastuste andmiseks. Teie isikuandmeid käideldakse kokkuleppe alusel.
14.5. Kõiki teie isiklikke andmeid ei käitle ega säilita me kauem kui see on vajalik privaatsuspoliitikaga ettenähtud eesmärkidel. Mängude ja loteriide organiseerimiseks ja korraldamiseks vajalikke isiklikke andmeid hallatakse ja säilitatakse seni, kuni kestab mäng milles osalete ja üks kuu pärast seda. Mängu võitja(te) isiklikke andmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat.
14.6. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada kolmandatele osapooltele, kes osaliselt vastutavad mängude korraldamise ja läbiviimise eest ning samuti mängudega seotud veebisaidi kontrollimise eest. Sellisteks osapoolteks võivad olla andmebaasi tarkvara haldajad, andmebaasi haldusteenuste pakkujad, otseturundusteenuse osutajad, kullerid jms. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada ka kolmandatele osapooltele, et tagada mängu võitja tuvastamise läbipaistvus. Teie isikuandmeid võidakse edastada ka vastutavatele asutustele vastavalt seaduses sätestatud korrale.
14.7. Andmete käitlemisel rakendame kaitset ja töötlemist, mis on ette nähtud Eesti isikuandmete kaitse seaduses ja EL-is ühtsete isikuandmete kaitse üldmääruses.
14.8. Me võtame kasutusele kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada kõigi andmete tahtmatu või ebaseadusliku hävinemise, tahtmatu kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise ja juurdepääsu ning muude ebaseaduslike käitluste eest.
14.9. Igal ajal on teil õigus meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@havas.ee või posti teel: AS IDEA AD, Tartu mnt. 13, Tallinn 10145, tutvuda töödeldavate andmete ja teiste isikuandmetega ning kuidas neid käideldakse. Samuti on teil õigus nõuda vale, mittetäieliku ja ebatäpsete isikuandmete parandamist, taotleda teie isikuandmete käitlemise peatamist, välja arvatud andmete säilitamist, juhul kui teabe töötlemine on seaduse ja privaatsuseeskirjade tingimuste kohaselt ebaseaduslik. Samuti on teil õigus saada oma isikuandmeid süstemaatiliselt, lihtsalt kasutatavas ja tehnoloogiliselt loetavas vormis (õigus andmeedastusele). Igal ajal on teil õigus tühistada see kokkulepe, mis ei mõjuta andmetöötlusel põhinevat kokkulepet, kuni lepingu sõlmimise tühistamise õiguspärasuseni.
14.10. See privaatsuspoliitika kehtib alates 01. maist 2018.


15.HÄRMAVILJA AUHINNAKAST SISALDAB JÄRGMISI TOOTEID:

 • Ühepajatoit Härmavili 400g 4740188900193
 • Pajaroog Härmavili 400g 4740188900704
 • Wokisegu Härmavili 400g 4740188900711
 • Suvine supisegu Härmavili 400g 4740188900117
 • Porgand, lillkapsas, brokoli 400g Härmavili 4740188900735
 • Hernes, mais, porgand Härmavili 400g 4740188900742
 • Lillkapsas Härmavili 400g 4740188900919
 • Roheline hernes Härmavili 400g 4740188900926
 • Hakitud spinati portsjonid Härmavili 300g 4740188018829
 • Praekartulid sibulaga Härmavili 400g 4740188018812
 • Vaarikad, mustikad Härmavili 300g 4740188018584
 • Smuutisegu Artemise vibu Härmavili 300g 4740188018836
 • Smuutisegu Aphrodite pisarad Härmavili 300g 4740188018843

Kampaaniareeglid “Kogu hingest tervele kehale”

1. TOOTE ESINDAJA:
1.1. AS Balbiino, firma registrinumber 10009159, juriidiline aadress: Viljandi mnt 26, 11217, Tallinn, Eesti.

2. LOOSIMISE KORRALDAJA:
2.1. AS Idea AD, firma registrinumber 10057053, juriidiline aadress: Tartu mnt. 13, 10145, Tallinn, Eesti.

3. LOOSIMISE TOIMUMISE KOHT:
3.1. Loosimine toimub Eesti Vabariigi territooriumil.

4. LOOSIMISE TOIMUMISE PERIOOD:
4.1. Loosimise periood on 01.05.2019 kuni 12.06.2019.

5. VAHEAUHINNAD JA PEAUHINNAD:
5.1. Auhinnafondi kuulub:
5.1.1. Peaauhind - reis Kreekasse (Reisibüroo kinkekaart väärtusega 1000 eurot)
5.1.2. Peaauhind – 1 aastane Fitlap konto kasutusaeg
5.1.3. Vaheauhinnad - T-särgid
5.1.4. Vaheauhinnad – kastid Härmavilja toodetega (tooted on välja toodud punktis 15).

6. REEGLID OSALEMISEKS:
6.1. Osalemiseks tuleb perioodil 01.05.2019 kuni 12.06.2019 vabalt valitud jaemüügi kauplusest Eesti Vabariigis osta mistahes Härmavilja tooteid ja registreerida ostutšekk balbiino.ee/harmavili kodulehel. Kõik kampaanias osalevad tooted asuvad siin: https://www.balbiino.ee/kategooriad/kulmutatud-tooted/
6.2. Üht ostutšekki on võimalik registreerida vaid ühel korral.
6.3. Tooted tuleb osta enne registreerumist vahemikus 01.05.2019 kuni 12.06.2019.
6.4. Ostutšekk tuleb alles hoida kuni 30.06.2019 tõendina kampaaniatoodete ostmisest.
6.5. Vaid korrektselt täidetud registreerimised osalevad loosimises.
6.6. Ebakorrektselt täidetud registreerimised loosimises ei osale.
6.7. Sama osaleja võib mängus osaleda mitu korda registreerides erinevaid ostutšekke. Iga registreeritud ostutšekk osaleb loosimises eraldi.
6.8. Kõik osalejad peavad olema vähemalt 12. aastased või vanemad.
6.9. Loosimise korraldajal on õigus mitte välja anda auhinda võitjale, kui on põhjendatud kahtlus tema mängus osalemise seaduspärasuses.
6.10. Loosimise korraldaja ei vastuta:
6.10.1. osalejate võimalike kaotuste eest kampaania toodete ostmisel või auhinna kättesaamisel;
6.10.2. tagajärgede eest, mis on põhjustatud ebakorrektsete andmete edastamisest või muudest ebatäpsustest osaleja poolt.

7. OSALEJAKS REGISTREERUMINE:
7.1. Registreerimine on tasuta aadressil balbiino.ee/harmavili ning esitada tuleb järgmine kohustuslik informatsioon: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress ning ostutšeki number.

8. OSALEMISE PERIOOD:
8.1. Ajavahemik, mille jooksul saab tarbijamängust osa võtta ja ostutšekke registreerida, algab 01.05.2019 kell 00:01 ning lõppeb 12.06.2019 kell 23:59.

9. VÕITJATE VALIMINE:
9.1. Võitjad valitakse välja kõikide registreerunud osalejate hulgast. Auhindade loosimine toimub juhuslikkuse alusel kasutades vastavat arvuti tarkvara.
9.2. Iga ost, mis vastab punktis 6 nimetatud reeglitele, osaleb loosimises.

10. KAMPAANIA VAHEAUHINDADE JA PEAAUHINDADE LOOSIMINE NING VÕITJATE VÄLJA KUULUTAMINE:
10.1. Vaheauhinnad (T-särgid ja Härmavilja külmutatud tooted) loositakse iganädalaselt kõikide loosimisele eelnenud nädala jooksul registeerunud võitjate vahel. Vaheauhindade loosimised toimuvad järgmistel kuupäevadel:

- 08.05.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 15.05.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 22.05.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 29.05.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 05.06.2019 – T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid
- 12.06.2019 - T-särgid (10 tk) ja 2 kasti Härmavilja tooteid

Kampaania vaheauhindade võitjate nimed kuulutatakse välja balbiino.ee/harmavili kodulehel ning võitjatega võetakse ühendust.

10.2 Kampaania peaauhinnad (reis Kreekasse ja 1 aastane tasuta Fitlapi konto kasutus) loositakse välja 14.06.2019 ja võitjate nimed kuulutatakse välja balbiino.ee/harmavili lehel hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast loosimist. Peaauhindade võitjatega võetakse ühendust.

11. AUHINNA KÄTTESAAMINE:
11.1. Auhindade kätte saamiseks peab võitja minema Havas Estonia kontorisse asukohaga Tartu mnt 13, Tallinn, tööpäeviti 10:00 ja 16:00 vahel ning enne 01.07.2019 (kaasa arvatud). Kui võitja ei saa isiklikult kohale minna, peab ta auhinna kätte saamise kokku leppima kirjutades aadressil kampaania@havas.ee. Külmutatud tooted saab kätte aadressil Viljandi mnt 29, Tallinn Balbiino kontorist või elukohale lähimast kauplusest vastavalt eelnevale kokkuleppele.
11.2. Auhinna kätte saamiseks peab võitja esitama isikut tõendava dokumendi (pass, juhiluba või ID-kaart), ostutšeki ja allkirjastama auhinna kätte saamise kinnituse täpsustades isiklikke andmeid.
11.3. Auhindu ei saa välja võtta sularahas või vahetada muude toodete või auhindade vastu.
11.4. Pärast 01.07.2019 enam auhindu ei väljastata.
11.5. Auhinnad, mida pole välja võetud hiljemalt 01.07.2019 jäävad Balbiino AS omandisse.

12. KAEBUSED JA NENDE LÄBIVAATAMINE:
12.1. Loosimises osalejatel on õigus esitada kaebusi loosimise käigu kohta kuni 29.07.2019 täites kirjaliku taotluse Havas Estonia kontoris, Tartu mnt 13, 10145, Tallinn, Eesti tööpäeviti kell 10:00 kuni 16:00.
12.2. Kõik kaebused vaadatakse läbi ja vastus edastatakse loosimises osalejale 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul pärast kaebuse kättesaamist.

13. OSALEMISE KEELD:
13.1. Loosimises on keelatud osaleda AS Balbiino ja AS IDEA AD töötajatel ja nende lähisugulastel (seal hulgas vanematel, lastel, abikaasadel ja teistel pereliikmetel).
13.2. Kui punkt 13.1. tingimusi rikutakse ja loosimises osaleb isik, kellel lasub osalemise keeld, siis jääb juba võidetud auhind toote edasimüüja AS Balbiino omandisse.

14. PRIVAATSUSPOLIITIKA

14.1. Tarbijamängule registreerumisel ja mis tahes isiklike andmete edastamisel annate samal ajal oma nõusoleku nende isiklike andmete kasutamiseks käesolevates reeglites kehtestatud korras. Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid kasutataks nimetatud eesmärkidel, siis palun ärge neid esitage.
14.2. Me austame teie privaatsust ja kaitseme teie poolt edastatud isikuandmeid ning kogume neid selles privaatsuspoliitikas esitatud viisil. See reeglistik selgitab ka põhjuseid, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutada kavatseme.
14.3. Registreerimisel palutakse teil esitada täiendavat teavet: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber. Samuti annate nõusoleku, et me haldame antud teavet. Kui te ei nõustu privaatsuseeskirjadega, siis ärge edastage oma isikuandmeid või paluge oma isikuandmete käitlemise lõpetamist, see võib aga omakorda tähendada, et te ei saa mängust osa võtta ja loosimises osaleda.
14.4. Teie poolt esitatud isiklikke andmeid kasutame me tarbijamängu võitja väljaselgitamiseks, samuti kontaktivõtmise eesmärgil, sealhulgas teie küsimustele ja kommentaaridele vastuste andmiseks. Teie isikuandmeid käideldakse kokkuleppe alusel.
14.5. Kõiki teie isiklikke andmeid ei käitle ega säilita me kauem kui see on vajalik privaatsuspoliitikaga ettenähtud eesmärkidel. Mängude ja loteriide organiseerimiseks ja korraldamiseks vajalikke isiklikke andmeid hallatakse ja säilitatakse seni, kuni kestab mäng milles osalete ja üks kuu pärast seda. Mängu võitja(te) isiklikke andmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat.
14.6. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada kolmandatele osapooltele, kes osaliselt vastutavad mängude korraldamise ja läbiviimise eest ning samuti mängudega seotud veebisaidi kontrollimise eest. Sellisteks osapoolteks võivad olla andmebaasi tarkvara haldajad, andmebaasi haldusteenuste pakkujad, otseturundusteenuse osutajad, kullerid jms. Teie isiklikke andmeid võidakse edastada ka kolmandatele osapooltele, et tagada mängu võitja tuvastamise läbipaistvus. Teie isikuandmeid võidakse edastada ka vastutavatele asutustele vastavalt seaduses sätestatud korrale.
14.7. Andmete käitlemisel rakendame kaitset ja töötlemist, mis on ette nähtud Eesti isikuandmete kaitse seaduses ja EL-is ühtsete isikuandmete kaitse üldmääruses.
14.8. Me võtame kasutusele kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud meetmed, et tagada kõigi andmete tahtmatu või ebaseadusliku hävinemise, tahtmatu kaotsimineku, muutmise, volitamata avalikustamise ja juurdepääsu ning muude ebaseaduslike käitluste eest.
14.9. Igal ajal on teil õigus meiega ühendust võtta e-posti aadressil info@havas.ee või posti teel: AS IDEA AD, Tartu mnt. 13, Tallinn 10145, tutvuda töödeldavate andmete ja teiste isikuandmetega ning kuidas neid käideldakse. Samuti on teil õigus nõuda vale, mittetäieliku ja ebatäpsete isikuandmete parandamist, taotleda teie isikuandmete käitlemise peatamist, välja arvatud andmete säilitamist, juhul kui teabe töötlemine on seaduse ja privaatsuseeskirjade tingimuste kohaselt ebaseaduslik. Samuti on teil õigus saada oma isikuandmeid süstemaatiliselt, lihtsalt kasutatavas ja tehnoloogiliselt loetavas vormis (õigus andmeedastusele). Igal ajal on teil õigus tühistada see kokkulepe, mis ei mõjuta andmetöötlusel põhinevat kokkulepet, kuni lepingu sõlmimise tühistamise õiguspärasuseni.
14.10. See privaatsuspoliitika kehtib alates 01. maist 2018.


15.HÄRMAVILJA AUHINNAKAST SISALDAB JÄRGMISI TOOTEID:

Võitjad

Peaauhind Reis Kreekasse

 • Veera Johanson (3401035415)

Peaauhind Aastane Fitlap kasutusaeg

 • Merit Lill (59653/38208)

Nädal 01 10 x T-särk & 2 kasti Härmavilja tooteid

 • Piret Norman võitis T-särgi (161105407)
 • Sirje Kangro võitis T-särgi (1100084)
 • Priit Põder võitis T-särgi (58307/708513)
 • Toomas Halliste võitis T-särgi (57104/1712137)
 • Anneli Mölder võitis T-särgi (349452)
 • Helena Jugapuu võitis T-särgi (57755/169461)
 • Meeli Tammar võitis T-särgi (548-1743750)
 • Piret Köster võitis T-särgi (1100181)
 • Päivi Palts võitis T-särgi (1301146894)
 • Moonika Koit võitis T-särgi (130/354)
 • Sille Albert võitis kasti Härmavilja tooteid (9319)
 • Mirgit Silla võitis kasti Härmavilja tooteid (1209-1304582)

Nädal 02 10 x T-särk & 2 kasti Härmavilja tooteid

 • Siiri Reinola võitis T-särgi (200216/09052019)
 • Annemai Raabe võitis T-särgi (59804/556475)
 • Urvi Grossfeldt võitis T-särgi (57902/1218903)
 • Kairi Arro võitis T-särgi (58358/2899)
 • Sven Soovik võitis T-särgi (2/102)
 • Kea Lemming võitis T-särgi (1/344)
 • Angela Kadak võitis T-särgi (13204)
 • Tiit Jürisson võitis T-särgi (2710637892)
 • Katrin Viikmaa võitis T-särgi (2402549722)
 • Andrus Kasekamp võitis T-särgi (161106605)
 • Edith Sosnin võitis kasti Härmavilja tooteid (170/396)
 • Jüri Laugason võitis kasti Härmavilja tooteid (44004/1617707)

Nädal 03 10 x T-särk & 2 kasti Härmavilja tooteid

 • Sergej Porutsko võitis T-särgi (3998962)
 • Leelo Raudsik võitis T-särgi (182786)
 • Piret Veskimägi võitis T-särgi (2720637609)
 • Laura Kolk võitis T-särgi (58101/434807)
 • Sergej Porutsko võitis T-särgi (3998241)
 • Helen Koplimets võitis T-särgi 59851/119857)
 • Kaia Ronk võitis T-särgi (3582700)
 • Sergej Porutsko võitis T-särgi (3999420)
 • Reet Saumann võitis T-särgi (59504/287344)
 • Maia Truija võitis T-särgi (52503/1129891)
 • Anne Muhk võitis kasti Härmavilja tooteid (393615)
 • Tiiu Kärp võitis kasti Härmavilja tooteid (58108/1115327)

Nädal 04 10 x T-särk & 2 kasti Härmavilja tooteid

 • Karina Jääger võitis T-särgi (1423841)
 • Helle Sengbusch võitis T-särgi (58101/437906)
 • Lembit Römer võitis T-särgi (1086160)
 • Indrek Maaslieb võitis T-särgi (30607045)
 • Tuuli Suur võitis T-särgi (135)
 • Tiina Oks võitis T-särgi (200061)
 • Ülle Vajak võitis T-särgi (275527)
 • Sirle Virkus võitis T-särgi (112378)
 • Eva Martinson võitis T-särgi (44057/8623)
 • Liina Kolk võitis T-särgi (44056/104638)
 • Oksana Husrev võitis kasti Härmavilja tooteid (325444)
 • Õie Raik võitis kasti Härmavilja tooteid (58352/218126)

Nädal 05 10 x T-särk & 2 kasti Härmavilja tooteid

 • Eveli Semelson võitis T-särgi (54505/1379129)
 • Marika Sokk võitis T-särgi (2/377 2019-05-29)
 • Moonika Koit võitis T-särgi (49352)
 • Raja Raag võitis T-särgi (1012)
 • Maiga Jostov võitis T-särgi (17861)
 • Signe Vilja võitis T-särgi (M000205/1712)
 • Tiina Kallasmaa võitis T-särgi (312/647)
 • Eve Danziger võitis T-särgi (1942520)
 • Maire Saaliste võitis T-särgi (104447525)
 • Ly Ojarand võitis T-särgi (310105611)
 • Sergej Porutsko võitis kasti Härmavilja tooteid (3006562)
 • Kadri Tarkin võitis kasti Härmavilja tooteid (1635038)

Nädal 06 10 x T-särk & 2 kasti Härmavilja tooteid

 • Hille Malm võitis T-särgi 3703228135)
 • Eva Elram võitis T-särgi (58002/1137745)
 • Helje Huma võitis T-särgi (52503/1139596)
 • Tiiu Kannes võitis T-särgi (33856617)
 • Hille Malm võitis T-särgi (10628300)
 • Signe Vilja võitis T-särgi (489/1075)
 • Sirje Loigom võitis T-särgi (77401/409512)
 • Marilyn Ivask võitis T-särgi (57151/53269)
 • Heidi Rajang võitis T-särgi (626209)
 • Egne Ende T-särgi (2520295377)
 • Kevin Kallikorm võitis kasti Härmavilja tooteid (59553/48078)
 • Andres Lemming võitis kasti Härmavilja tooteid (1/361)