Müügikäive oli 240 mln krooni, sellest jäätiste müük 117mln krooni.
Jäätist toodeti 3773 tonni
Muude külmutatud toidukaupade müük oli 122mln krooni.
Töötajaid oli 200
Eksportriikideks olid Läti ja Leedu. Eksport kasvas 20%