Balbiino sponsorlus

Balbiino toetab eelkõige laste sporti.
Lisaks oleme toetanud erinevaid Eesti lastekodusid ja puuetega inimeste tegemisi, et ka nende päevad magusamaks muuta.

Balbiino üheks põhiväärtuseks on kvaliteet, seega paneme suurt rõhku kvaliteedile ja sellest omadusest lähtume ka sponsorlusprojektide valikul. Toetuse suurus sõltub konkreetse projekti eesmärgist ning Balbiino hetke võimalustest. Rahalisi toetusi me üldjuhul ei tee, toetame võimaluste piires toodete ja meenetega.

Kui soovid esitada AS Balbiinole sponsorlustaotlust, siis jälgi, et sinu projekt sisaldab alljärgnevat:

  • projekti informatiivne ja lühike tutvustus (eesmärk, taust, kronoloogia jne.)
  • oodatav osalejate arv
  • millised on ootused sponsorile (esemed/tooted ja kogus)
  • täpne ja selge ülevaade, kellele esemed/tooted lähevad
  • konkreetne meediaplaan ja kava, kuidas sponsoreid esitletakse
  • teised projektis osalevad sponsorid/koostööpartnerid, nende roll projektis
  • kas ja millised on võimalused koostööks pikemas perspektiivis
  • kas ja millised võimalused on Balbiino toodete müügiks
  • millised võimalused on sponsoril enda esitlemiseks antud projekti raames

Kirjalikke taotlusi ootame elektroonselt aadressile sponsorlus@balbiino.ee või posti teel turundusosakonnale aadressil – Viljandi mnt 26, 11217 Tallinn.

Vaatame läbi kõik korrektselt täidetud taotlused ning anname oma otsusest taotluse esitajale teada. Koos suudame rohkem!