Müügikäive oli 19,3 mln eurot, sellest jäätiste müük 8,5 mln eurot.
Muude külmutatud toidukaupade müük oli 6,3 mln eurot.
EL eksportriikideks olid Soome, Läti, Leedu, Iirimaa, Saksamaa.