2019.a-l toodi turule mitu edukat tooterühma. Raks vahvlitopsid viisid kogu turu vastava formaadi kasvutrendile.

Olulise müügimahu tegid uued Balbiino Classic 0,5 liitrised perepakendid. Viimatinimetatud perepakendid on loodussäästlikumad kartongpakendid.