Veterinaar –ja Toiduameti otsusega tunnustati AS Balbiino vastavaks Toiduseaduses sätestatud nõuetele.