Balbiino i-ettevõtte projekt

Käesoleva aasta I kvartalis viisime Balbiinos läbi Digitaalse arengu visiooni loomine ja tegevuskava koostamise.

Eesmärgiks oli saada eksperthinnang ettevõtte digitaliseerituse tasemele, mida aluseks võttes planeerida ja läbi viia ettevõtte tegevust toetavaid tarkvaraarendusi.

Projekti käigus hinnati Balbiino äriprotsessides kasutamata digitaalseid võimalusi.

Töö läbiviijaks oli Columbus, kelle juhtimisel viidi läbi Balbiino kõikide tegevusvaldkondade kaardistus, misjärel koostati lõppraport koos mahuka soovituste osaga.