2018.a oli Balbiinole edukas ekspordiaasta. Suurim ekspordimaa oli endiselt Soome (47% ekspordi käibest).
Teisel kohal oli Läti, (22% ekspordi käibest)
Jäätist eksporditi kokku 10 riiki (Soome, Läti, Rootsi, Taani, Leedu, Ungari, Belgia, Poola, Prantsusmaa, Iirimaa)